Startzondag 13 september 2020


Terugblik Startzondag
Zondagmorgen 13 september. Wakker worden naar buiten kijken. Mooie lucht, opkomende zon. Er hangt iets in de lucht: dit gaat een mooie dag worden. Ik ga mij voorbereiden op de startdienst. Fijn dat wij met velen bij elkaar mogen komen. Op weg vanuit het dorp op de fiets naar de mooie locatie aan de Willemoordseweg was al genieten. Bij de boerderij aangekomen stonden de stoelen in een wijde kring opgesteld en werd mij de plaats gewezen waar ik kon zitten. Wel zo fijn, hoefde je niet te denken ‘waar zal ik eens gaan zitten’. Elke plaats was prima. En wat een opkomst! Zoveel mensen bij elkaar. In de schuur stond een vrachtwagen waar onze voorganger Erika op stond. Voor iedereen zichtbaar en duidelijk te horen. Het thema van de dienst ging over ‘Het goede leven’. Er werd op in gegaan met de vraag wat dat voor jou betekent. Via de mentimeter kon men aktief meedoen en antwoorden op een paar vragen die gesteld werden. Er is gelezen uit Ps. 34, 103 en Kolossenzen 3: 12-15. Hierin wordt duidelijk dat onze opdracht is niet voor jezelf leven maar van harte meeleven met anderen, elkaar accepteren en elkaars fouten vergeven. Stof genoeg tot nadenken. En wat was het fijn dat wij weer eens met elkaar konden zingen! De muziekgroep was fantastisch en een mooie ondersteuning. Na de dienst konden wij koffie nuttigen met zelf gebakken lekkernijen. En lekker was het. Wat een baktalenten hebben wij onder ons. Er was voor iedereen een aktiviteit te doen waar volop gebruik van werd gemaakt. Voor de kinderen was er schilderen, een springkussen en heerlijk spelen op de boerderij. Er was ook gelegenheid voor een wandeling te maken voordat wij met elkaar gingen eten. Zelf koos ik voor de wandeling. Twee aan twee vertrokken wij als Emmaüsgangers met de bedoeling om met elkaar in gesprek te gaan. Als gesprekstof kregen wij vragen aangereikt om over te discussiëren. Wij hadden er geen moeite mee en kwamen tijd tekort. Daardoor iets te laat bij de start voor het eten. Iedereen had zelf brood meegenomen, maar buiten dat was er drinken, fruit en slaatjes wat op de tafels uitgestald stond en werd uitgedeeld. Voor iedereen meer dan genoeg. De sfeer was ontspannen, je voelde dat iedereen het naar zijn zin had. Het weer speelde zeker mee maar de organisatie verdient een compliment. Door hun inzet is dit tot stand kunnen komen. Met een voldaan gevoel keerde ik na afloop naar huis en ik weet zeker met mij ook vele anderen. Het goede leven hebben wij geproefd en laten wij het voortzetten in het nieuwe kerkelijk jaar en het uitdelen aan elkaar. Het smaakt naar meer!
Ria Maassen
terug

Viering Dorpskerk

Zondag 9 oktober 2022  
10.00 uur Dorpskerk  
Ds. B.W.J. de Ruyter, Maasland
 
Orde van dienst,
volgt nog
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.