Start Groeigroep

Durf Daniël te zijn! Dat is het thema van het nieuwe seizoen van de Groeigroep. De boekjes zijn al besteld, dus als iemand belangstelling heeft om mee te doen, kan die bij ds. Dibbets een boekje komen halen of opvragen (à € 9,95). Op zaterdag 5 september is de landelijke startdag van de gemeente groeigroepen. Deze wordt met een beperkt aantal bezoekers gehouden in Harderwijk. Wij kunnen die dag (ochtend) (gratis) meemaken via een livestream in het Baken. Belangstellenden zijn welkom om 9.30 uur in het Baken. Het programma begint om 10.00 uur en duurt tot 12.30 uur.
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 9 mei 2021
10.00 uur
Ds. D. Verboom uit Leiden
Orde van dienst, volgt nog

Dorpskerk, 13 mei 2021
09.30 uur Hemelvaartsdag
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Orde van dienst, volgt nog

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Kerkbezoek tot maximaal 30 personen.

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.