Sloop van Het Vooronder

Het Baken staat voor een groot deel op de plaats waar vroeger Het Vooronder stond. U weet het vast nog wel, een keetachtig gebouwtje, het honk voor onze jongeren. We zoeken foto’s van Het Vooronder, met name van de sloop van het gebouwtje. Wellicht kunt u ons helpen, zo ja dan graag de foto’s naar Dick Bleeker, Westlander 1, e-mail: dick.bleeker@hotmail.com. Wij maken er een kopie van.
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 25 juli 2021
10.00 uur
Ds. Erika Dibbets-van der Roest

Orde van dienst, klik hier

Kerkbezoek tot maximaal 66 personen.

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.