Schoolstartdienst

Op maandag 14 september om 9.00 uur zal in de Dorpskerk de startviering zijn van basisschool de Ark. Alle leerlingen en leerkrachten zullen daar bij zijn. Belangstellenden zijn ook van harte welkom, maar helaas is er maar plek voor max. 30 personen. Daarom is het van belang dat u zich eerst aanmeldt. Dat kan door een mail te sturen naar juf Ymke Harteveld: y.harteveld@scodelft.nl
terug

Viering Dorpskerk

24 oktober 2021
10.00 uur
Ds. Erika Dibbets-van der Roest

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.