Verfwerk kerk en pastorie; herstel van automatiek luidklok

Hoewel in de zomermaanden de activiteiten van de Kerkrentmeesters wat minder waren ging het werk rond en in de kerk gewoon door. Allereerst is het verfwerk van kerk, toren en pastorie begin deze maand gestart. U hebt de hoogwerker op het plein gezien, hiermee kunnen de schilders goed bij de gebouwen. Omdat de kerk een rijksmonument is krijgen we een onderhoudssubsidie van de overheid, dit jaar wordt de subsidie besteed aan het schilderwerk. Ook de fietsenstalling zal dan onder handen worden genomen.
Een paar zondagen moest Joop Meeuwisse de klok weer ouderwets met de hand luiden, het mechanisme dat met een druk op de knop het luiden regelde, deed het niet meer. Na onderzoek van de fa. Elderhorst uit Zoeterwoude bleek er een tandwieltje beschadigd te zijn. Het tandwieltje is vervangen en luiden van de klok is geen handwerk meer.
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 31 oktober
10.00 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest
17.00 uur        Pastor C. Stok, Taizé viering
 
Dorpskerk, woensdag 3 november
19.30 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest, Dankstond

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.