Samen voor 2 weken

Het kerkblad Samen, dat over 2 weken (op 7 juli) verschijnt is bestemd voor twee weken. Dus: uw berichten voor de weken van 10 en 17 juli graag inleveren voor zaterdag 2 juli 12.00 uur. Daarna zijn er nog 2 dubbele nummers en vanaf 18 augustus verschijnt Samen weer wekelijks.
 
terug

Viering Dorpskerk

zondag 3 juli 2022 
10.00 uur, Dorpskerk 
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Uitvliegdienst groet 8

Orde van dienst, volgt nog
 
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.