Rugtasjes met inhoud

Deze week worden er names de Dorpskerk, rugzakjes uitgedeld aan kinderen met de basisschoolleeftijd. Het rugzakje is gevuld met onder andere een knutselkit voor de oudere kinderen en stoepkrijt voor de jongere kinderen. Sommige rugtassen zijn ook nog gevuld met een leesboek of een spelletje, geschonken door de Kringloopmarkt.
De rugtasjes zijn aangeschaft via Kerk in Actie. Het geld wat Kerk in Actie hiermee ophaalt, bestemmen zij voor een goed doel. 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 31 oktober
10.00 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest
17.00 uur        Pastor C. Stok, Taizé viering
 
Dorpskerk, woensdag 3 november
19.30 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest, Dankstond

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.