Restauratie van de Statenbijbels in de kerkenraadsbank

Deze oude Bijbels horen bij de Dorpskerk, de kerkrentmeesters laten op advies van Jacques Moerman de Bijbels één voor één herstellen. De eerste Statenbijbel van 1777 is terug met het rapport van de restaurateur. Het boekblok is geheel losgemaakt van de band, de rug is ontdaan van papier en lijm. Op de ribben van de rug van het blok zijn linnen stroken en nieuwe touwen aangelijmd. Een papieren koker is op de rug geplakt zodat de rug vrij blijft zitten. De schutbladen zijn gerepareerd en het blok is weer in de band gezet. De band is behandeld met leerverbeteraar. U ziet het allemaal termen van een boekbinder. Voordat de Bijbels weer hun oude plaats terugkrijgen zullen we van doorzichtig plexiglas boeksteunen plaatsen zodat de Bijbels niet meer uit hun rug zakken. Aan de restauratie zijn kosten verbonden, daarom hebben we voor de komende maanden het Bijbelfonds in het leven geroepen. U kunt uw gift overmaken op rekening NL08 RABO 0146831527 t.n.v. Protestantse Gemeente Schipluiden onder vermelding van Bijbelfonds. Alvast bedankt.
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 31 oktober
10.00 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest
17.00 uur        Pastor C. Stok, Taizé viering
 
Dorpskerk, woensdag 3 november
19.30 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest, Dankstond

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.