Glas-in- lood ramen van de kerk

U zult het vast al hebben opgemerkt, sinds een paar weken is de firma Zantman uit Delft begonnen om alle glas en lood ramen in de kerk te restaureren. Na inspectie is gebleken dat restauratie van de ramen hard nodig is. De ramen zijn geplaatst bij de grote restauratie van de kerk eind jaren vijftig en in al de jaren slijt het een en ander, het lood is hier en daar aangetast, sommige ramen lekken bij regen met veel wind en een aantal ramen staan onder spanning waardoor ze bol zijn gaan staan. Na een geslaagde ‘proef’-restauratie van het eerste raam links onder de orgelgalerij (raam 16) hebben de kerkrentmeesters besloten alle ramen te laten doen. Op de gemeente-avond over de financiën zijn onder meer de restauratiewerkzaamheden in de begroting van 2018 toegelicht.
Wat gaat er allemaal gebeuren? 15 ramen worden uitgenomen en in de werkplaats in Delft schoongemaakt, vlak gemaakt en waar nodig wordt het lood hersteld. Omdat er telkens maar twee ramen gelijktijdig worden uitgenomen komt er genoeg daglicht in de kerk. De ontstane raamopeningen dicht men met panelen, de herstelde raampanelen worden vervolgens weer teruggeplaatst. Op de bestaande horizontale messing roeden worden de pennen vervangen door koperen bouten voor het vastmaken van beschermende beglazing. Voordat de voorzetramen worden gemonteerd zal men het glas in lood aan de buitenkant schoonmaken. Het beschadigd metselwerk zal waar nodig worden hersteld.
Twee ramen (ramen 14 en 13) zijn al uitgenomen, de planning is dat elke twee weken er twee ramen worden teruggeplaatst en er dan ook twee ramen worden verwijderd. Twee weken voor de kerst moeten alles klaar zijn en dan hebben we weer ramen in de kerk waarmee we jaren vooruit kunnen, ramen die beter isolerend zijn en beschermd zijn.
We houden u van de voortgang op de hoogte.

 
terug

Viering Dorpskerk

24 oktober 2021
10.00 uur
Ds. Erika Dibbets-van der Roest

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.