Preken op verzoek

Vakantie voorbij
Op maandag 28 juni is ds. Dibbets weer bereikbaar voor alle werkzaamheden. Nu is er de laatste mogelijkheid om nog onderwerpen aan te dragen voor de zomerserie van preken op verzoek. Benieuwd waar de Geest ons heen brengt en wat het gaat worden!

Preken op verzoek
Het is nog mogelijk om via de email aan predikant@protestantschipluiden.nl (deze digitale brievenbus staat ook tijdens de vakantie open) een onderwerp door te geven waar u/jij graag eens een preek over zou willen horen. Vermeld daarbij de aanleiding en eventueel de vragen die je erbij hebt. Mogelijk komt het deze zomer dan een keer aan bod in de dienst op zondag. (Als u niet wilt dat de naam genoemd wordt van wie het verzoek heeft ingediend, dan gebeurt dat ook niet.)
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 31 oktober
10.00 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest
17.00 uur        Pastor C. Stok, Taizé viering
 
Dorpskerk, woensdag 3 november
19.30 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest, Dankstond

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.