PINKSTERSPEURTOCHT 31 MEI

We houden rekening met Coronavoorschriften en daarom kan je de speurtocht ophalen tussen 11 en 11.30 uur op het kerkplein of downloaden via de website www.protestantschipluiden.nl Houd er rekening mee dat je minstens 1 1/2 meter afstand houdt tijdens de speurtocht met andere groepjes. Je hoeft je niet aan te melden en voor meer info kan je bellen met Esther Booms: 0611922353 De speurtocht duurt ongeveer 1 uur.
Tot 31 mei! Groeten Dorien, Esther en Trudi
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 31 oktober
10.00 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest
17.00 uur        Pastor C. Stok, Taizé viering
 
Dorpskerk, woensdag 3 november
19.30 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest, Dankstond

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.