Pelgrimeren naar Pasen

In Midden-Delfland zal er in de veertigdagentijd dagelijks een wandeling gemaakt worden als voorbereiding op het feest van Pasen, uitgezonderd de zondagen. Tijdens de wandeling is er gelegenheid tot ontmoeting en bezinning. Start is telkens om 9.00 uur in één van de parochiecentra in Maasland, Den Hoorn of Schipluiden. Iemand opent daar met een kort liturgisch moment, lezing van de dag, een lied en/of een gebed. De versoberingsbus staat klaar voor uw bijdrage aan de vastenactie. Hier vermelden we alleen de data waarop er in Schipluiden wordt gewandeld. Komende week gebeurt dat op woensdag 6 maart, zaterdag 9 maart en zaterdag 16 maart. Start in de Schelp. Na afloop is er koffie en thee. Een mooiegelegenheid om de oecumene te versterken.
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 31 oktober
10.00 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest
17.00 uur        Pastor C. Stok, Taizé viering
 
Dorpskerk, woensdag 3 november
19.30 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest, Dankstond

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.