PCOB Maasland-Schipluiden

Bij binnenkomst moet u wel een QR-code vaccinatiebewijs of een negatieve testuitslag laten zien.
De kosten bedragen € 12,50 per persoon. We vragen of u dat bij binnenkomst gepast wilt betalen.
U krijgt daarvoor een drankje, een pannenkoek naar keuze en een lekker ijsje toe.
U moet zich hiervoor wel aanmelden, dat kan tot uiterlijk zaterdag 16 oktober bij:
Janny Passchier,        telefoon 010 – 592 02 38, e-mail: ceesjannie.passchier@gmail.com 
Betty Kuijvenhoven,   telefoon 010 – 590 07 43, e-mail: ekuijvenhoven@caiway.net
 
terug

Viering Dorpskerk

24 oktober 2021
10.00 uur
Ds. Erika Dibbets-van der Roest

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.