Pastoraat

Vanwege de maatregelen om besmetting met het coronavirus te beperken voelt niet iedereen zich vrij om bij een ander op bezoek te gaan of bezoek te ontvangen. Het is aan te bevelen om zoveel mogelijk telefonisch contact met elkaar te hebben in plaats van een bezoekje te brengen. Mochten de omstandigheden daarom vragen, dan is persoonlijk bezoek wel mogelijk, mits we de hygiënische voorschriften strikt in acht nemen. Laten we hier met zijn allen aan meewerken en voor elkaar zorgen. Hopelijk heeft het het gewenste effect en kunnen we straks samen Pasen vieren. Ondertussen bidden we voor elkaar en met name voor hen die direct door de gevolgen van deze ziekte geraakt worden in hun eigen gezondheid, die van hun dierbaren of in een extra belasting in hun werk. Via onze contacten met de R.K. parochie ontving ik het bisschoppelijk gebed en ik geef het graag aan u door om als christenen met elkaar verbonden te zijn en eenparig te bidden.
“God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer. Amen.”
Houd goede moed en vertrouw op Gods hulp. Hartelijke groet,
ds. Erika Dibbets
 
terug