Paasgroetenactie voor gedetineerden

Op de eerste kaart schrijft u uw naam zonder adres of postzegel maar wel een groet of bemoediging voor de gedetineerde. Op de tweede kaart plakt u een geldige postzegel, maar schrijft u verder niets. Deze tweede kaart kan de gedetineerden dan zelf opsturen naar een bekende of familielid. Geestelijk verzorgers geven aan dat deze kaarten door de gedetineerden erg worden gewaardeerd. Juist in deze Coronatijd is een bemoediging voor hen op zijn plaats omdat ook voor hen veel zaken nu anders lopen dan normaal.
Wij brengen de bestelde kaarten dan bij u langs en deze kunt u naderhand inleveren bij Aria van Leerdam aan de BM-Singel 6 of bij Ton van der Eijk op de Dorpsstraat 53. De kaarten zullen dan doorgestuurd worden naar de PKN welke ze over de gevangenissen verdeelt.
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 20 juli 2021
10.00 uur
Rouwdienst mevrouw Trix de Bruijne-Voogt
Ds. E. Dibbets-van der Roest

Orde van dienst, klik hier
 
Dorpskerk, 25 juli 2021
10.00 uur
Ds. Erika Dibbets-van der Roest

Orde van dienst, volgt nog

Kerkbezoek tot maximaal 66 personen.

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.