Orgel dorpskerk

Deze orgelpijpen zijn tijdens de restauratie van het orgel in 2011 achtergebleven met de bedoeling ze eens te kunnen plaatsen. Dat is nu gelukkig gebeurd.
Indien er  gemeenteleden/geïnteresseerden zijn die dit willen bekijken, dan is daarvoor een mogelijkheid tijdens de zaterdagmiddag openstelling van de dorpskerk. Er kan dan in het orgel worden gekeken en ook de “nieuwe” pijpen separaat tot klinken worden gebracht.
Tevens kan natuurlijk ook het gehele orgel worden bekeken en gehoord. Ook zelf even spelen behoort tot de mogelijkheden.
Dit kan op de zaterdagmiddagen 17 juni, 24 juni, 15 juli en 19 augustus tijdens de openstelling van de kerk van 13.00 – 16.00 uur.
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 1 oktober 2023
10.00 uur  
Mevr. Ds. G.J. Stougie uit Pernis

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.