Aansteken adventkaars: Oproepje

Op 1 december start het adventsproject van de kindernevendienst weer. De voorbereidingen zijn al in volle gang. 
Zoals gebruikelijk wordt er iedere week een advent kaars aangestoken. 
Lijkt het u leuk om eventueel samen met uw kind of kleinkind de advent kaars aan te steken en een gedichtje voor te dragen? 
Meldt u dan aan via de mail bij Caroline Mostert. Klik op de volgende link: email
Geef bij uw aanmelding ook door welke advent zondag u de kaars wil aansteken.
terug

Viering Dorpskerk

24 oktober 2021
10.00 uur
Ds. Erika Dibbets-van der Roest

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.