Ontmoetingsmaaltijd

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de twee kerken van Schipluiden. Er wordt aandacht besteed aan bezinning in de 40 dagentijd en de medemens in nood. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze activiteit. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar zoals gewoonlijk zal er een bus staan waar u uw vrijwillige bijdrage in kan doen. Afgelopen zondag zijn de uitnodigingen uitgedeeld in de kerk. Aanmelden kan t/m dinsdag 9 april via het antwoordstrookje of bij Ans Rimmelzwaan, tel: 015-3808409 of bij Aria van Leerdam, tel: 015-388047. Als u vervoer nodig heeft, kunt u dit laten weten bij aanmelding.
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 31 oktober
10.00 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest
17.00 uur        Pastor C. Stok, Taizé viering
 
Dorpskerk, woensdag 3 november
19.30 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest, Dankstond

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.