Ontmoetingen ‘Aan tafel’

Ds. Dibbets zal het gesprek leiden met hulp van één van de ouderlingen. Er kan gekozen worden uit deze momenten: dinsdagavond 15 november (bij Christine Eikelenboom, Keenenburgweg 41), woensdagavond 23 november (bij Marius Zondag, Anna van Raesfeltstraat 16), maandagavond 28 november (bij Willemien Broeren, Korpershoek 7), donderdagavond 1 december (bij Jaap Jan Zeeuw, Breeweg 3). De avonden beginnen om 20.00 uur en worden rond de klok van 21.30 uur afgerond. Omdat niet iedereen over een grote huiskamer beschikt, is het noodzakelijk dat belangstellenden zich van tevoren aanmelden en aangeven op welke avond(en) je kan komen. Graag 1e en 2e keuze opgeven. Dan kan er een verdeling gemaakt worden. Aanmelden kan bij Marijke van Leeuwen zesleeuw@kabelfoon.nl 
Alleen voor de bijeenkomst op woensdagOCHTEND 16 november om 10.00 uur in zaal Korpershoek aan het Windrecht hoeft u zich niet van tevoren aan te melden. Daar is ruimte genoeg voor iedereen. Er hoeft niets meegenomen te worden en niets voorbereid. Kom gewoon zoals je bent. Iedereen is welkom.

 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 1 oktober 2023
10.00 uur  
Mevr. Ds. G.J. Stougie uit Pernis

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.