Oecumenische viering

Zondag 24 januari, hopen we vanuit de Dorpskerk een oecumenische viering uit te zenden. In een poging om tijdens die dienst wat interactie te hebben met de kijkers is het handig om vantevoren de app te downloaden op de mobiele telefoon: menti.com of mentimeter.com. Misschien weet u het nog van het startweekend? Meer hoeft er nog niet gedaan te worden. Verdere informatie en instructies zijn te vinden onder het kopje Kerkdiensten, Oecumenische Viering Dorpskerk 24 januari 2021. 
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 9 mei 2021
10.00 uur
Ds. D. Verboom uit Leiden
Orde van dienst, klik hier

Dorpskerk, 13 mei 2021
09.30 uur Hemelvaartsdag
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Orde van dienst, volgt nog

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Kerkbezoek tot maximaal 30 personen.

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.