Nieuwsbrief Mei 2021 Ron en Nelleke

Klik hier en lees de nieuwsbrief van Ron en Nelleke Mei 2021

Graag wordt tevens uw aandacht gevraagd voor de NEM, de organisatie waarvoor Ron en Nelleke van Ketel werkzaam zijn in Jerusalem. Ron en Nelleke zijn nu al langere tijd aan het werk en o.a. door de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen aldaar. Zij kunnen financiële steun hard gebruiken en daarom doen we een beroep op u. Een bijdrage kunt u overmaken op: NL 93 ABNA 0462453855 St Near East Ministry Voorthuizen o.v.v. VeldleidingMO8560
 
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 31 oktober
10.00 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest
17.00 uur        Pastor C. Stok, Taizé viering
 
Dorpskerk, woensdag 3 november
19.30 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest, Dankstond

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.