Nieuwsbrief Maart 2021 Ron en Nelleke

Klik hier en lees de nieuwsbrief van Ron en Nelleke Maart 2021

Graag wordt u uw aandacht extra gevraagd voor de NEM, de organisatie waarvoor Ron en Nelleke van Ketel werkzaam zijn in Jerusalem. Ron en Nelleke zijn nu al langere tijd aan het werk en o.a. door de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen aldaar. Zij kunnen echter niet zonder financiële steun en daarom doen we een beroep op u. Een bijdrage kunt u overmaken op: NL 93 ABNA 0462453855 St Near East Ministry Voorthuizen o.v.v. VeldleidingMO8560
Hartelijk dank namens de TFC
Jaap v.d. Burg
Trudi Bouwmeester
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 9 mei 2021
10.00 uur
Ds. D. Verboom uit Leiden
Orde van dienst, klik hier

Dorpskerk, 13 mei 2021
09.30 uur Hemelvaartsdag
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Orde van dienst, volgt nog

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Kerkbezoek tot maximaal 30 personen.

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.