Nieuws

Onze landelijke kerk zendt samen met de EO a.s. zondagmorgen om 9.20 uur op NPO2 een korte viering uit vanuit de kapel van het Protestants Landelijk Dienstencentrum in Utrecht. Voorganger is ds. R. de Reuver.

Bericht vanuit de classis betreffende het coronavirus
De classispredikant ds. G. van Meijeren heeft een brief gestuurd naar alle gemeenten in onze classis. Daarin schrijft hij onder andere:
De Protestantse Kerk raadt gemeenten aan in ieder geval tot en met 31 maart bijeenkomsten van meer dan 100 mensen af te gelasten. Overigens zijn kerkdiensten met minder kerkgangers ook niet zonder risico op besmetting. Komende zondag (15 maart) wordt in de traditie van de kerk ​Oculi ​ - ogen - genoemd, naar het gebed van Psalm 25: '​Mijn ogen zijn voortdurend op de HEER gericht / want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.'  Er komt veel op ons af. Laten we elkaar aanmoedigen om in deze onzekere tijden ​met ​ de psalmdichter onze hoop op God te stellen. En laten we bidden: voor allen die - hoe dan ook - door de ziekte getroffen zijn, voor wie in angst leven, voor wie zorg verlenen en voor wie bestuursverantwoordelijkheid dragen.
 
 
terug

Viering Dorpskerk

24 oktober 2021
10.00 uur
Ds. Erika Dibbets-van der Roest

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.