Nieuwjaarsviering PCOB/KBO in Schipluiden


De nieuwjaarsbijeenkomst van de PCOB en KBO afdelingen Schipluiden wordt op woensdag 10 januari gehouden in de Dorpskerk te Schipluiden. De kerkdienst begint om 9.30 uur in de Dorpskerk met als voorganger Pastor P. Mantelaers en met medewerking van het ouderenkoor o.l.v. de heer J. Duijndam. Organist Mevrouw J.Bouwmeester-Koole. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar Nieuwjaar te wensen in het Baken, het zijgebouw van de Dorpskerk.  Voor degenen die niet naar de dienst kunnen is het Baken vanaf 10.00 uur geopend en kunnen zij ook als de dienst is afgelopen elkaar Nieuwjaar wensen
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 9 mei 2021
10.00 uur
Ds. D. Verboom uit Leiden
Orde van dienst, klik hier

Dorpskerk, 13 mei 2021
09.30 uur Hemelvaartsdag
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Orde van dienst, volgt nog

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Kerkbezoek tot maximaal 30 personen.

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.