Nieuwe regels

Gelukkig kunnen de kerkdiensten doorgaan, maar dan met slechts 30 bezoekers (excl. medewerkers). Dat betekent dat we weer moeten overgaan tot aanmelding vooraf. Als u de kerk wilt bezoeken, moet u zich vantevoren opgeven bij Trudi Bouwmeester (email: trudischotel@outlook.com) of telefoonnummer: 015-380 9311. Aanmelden voor kerkbezoek graag vóór zaterdagmiddag 12.00 uur. We adviseren kerkgangers om bij binnenkomst een mondmasker te dragen totdat u op uw zitplaats heeft plaatsgenomen en wanneer u weer van uw zitplaats opstaat. Geen verplichting, maar een dringend advies.
Het koffiedrinken na de dienst en doordeweeks zal in ieder geval in de maand oktober niet plaatsvinden. We wachten de ontwikkelingen af voordat besloten wordt of de ontmoetingen in het Baken weer mogelijk worden. We vragen hiervoor uw begrip en medewerking.
De nevendiensten en de clubs mogen vooralsnog doorgaan zoals gepland. Houd de berichtgeving via zondagsbrief en website in de gaten voor actuele ontwikkelingen.

Lees verder onder het kopje Covid-19 en de Dorpskerk Schipluiden
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 31 oktober
10.00 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest
17.00 uur        Pastor C. Stok, Taizé viering
 
Dorpskerk, woensdag 3 november
19.30 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest, Dankstond

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.