Nieuwe boom in de pastorietuin

Was het niet een uitspraak van Maarten Luther die zei, als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan zou ik vandaag een appelboompje planten. Een mooie uitspraak in deze onzekere tijden, in de tuin van de pastorie is een appelboompje geplant. Op advies van de boomexpert Piet van der Eijk heeft het tuinteam besloten dat de oude appelboom volgend jaar zal worden gerooid, de boom is ziek en vertoont schimmels. De boom zal nog één jaar appels geven daarna moet de nieuwe boom het overnemen. Op aanwijzing van het tuinteam heeft Ds. Erika Dibbets - van der Roest zelf een jonge appelboom in de grond gezet. Over een poosje kunnen we genieten van de goudrenetten, heel goed voor appeltaarten.


 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 31 oktober
10.00 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest
17.00 uur        Pastor C. Stok, Taizé viering
 
Dorpskerk, woensdag 3 november
19.30 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest, Dankstond

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.