Na de doop ontmoeting

Voor ouders met jonge kinderen wordt een ontmoeting georganiseerd op zaterdag 18 juni om 15.00 uur in het Baken. Gespreksonderwerp zal onder andere zijn hoe je als gezin door zorgelijke tijden heen komt, zoals tijdens de Coronacrisis, maar ook met de dreiging van oorlog. We willen elkaar bemoedigen vanuit de Bijbel en op een creatieve manier afsluiten. Ouders die sinds 2018 hun kind hebben laten dopen ontvangen persoonlijk een uitnodiging. Andere belangstellenden zijn van harte welkom. Er wordt desgewenst voor oppas gezorgd. Meld je dan aan voor 10 juni bij Trudi Bouwmeester of ds. Dibbets.
 
terug

Viering Dorpskerk

zondag 3 juli 2022 
10.00 uur, Dorpskerk 
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Uitvliegdienst groet 8

Orde van dienst, volgt nog
 
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.