Muziek bij de zondag 22 maart 2020

Zondag is het 'Laetare' ('verheug u') en psalm van de zondag 122 gaat dan ook over de vreugde om naar het huis van de Heer te gaan. Het is een dag waarop het witte licht van Pasen al even door het paars van de 40-dagentijd schijnt, waardoor deze zondag roze kleurt. Samen met trombonist Joram van Ketel improviseerde Iddo een korte toonzetting bij deze psalm. De vreugde van het naderende paasfeest voert de boventoon, maar halverwege wordt het melancholiek: "Jeruzalem, dat ik bemin / wij treden uwe poorten in" is moeilijk te zingen nu wij zelf niet naar de kerk kunnen gaan. Toch keert de hoop op betere tijden en het uitzien naar het paasfeest terug in een overtuigend slot.
Zolang het mogelijk blijft, hopen Joram en Iddo een serie passende improvisaties bij de komende zondagen op te nemen. Psalm 122 is hier te bekijken en beluisteren: Psalm 122 door Joram en Iddo
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 31 oktober
10.00 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest
17.00 uur        Pastor C. Stok, Taizé viering
 
Dorpskerk, woensdag 3 november
19.30 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest, Dankstond

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.