Monumentenweekend 14 en 15 september

De afgelopen zomermaanden was iedere zaterdagmiddag de kerk open voor bezoekers. Hier is veel gebruik van gemaakt, gemiddeld bezochten zo’40 personen op de zaterdagmiddag de kerk. In het Open Monumentenweekend a.s. zaterdag 14 en zondag 15 september is van 13 tot 16 uur de Dorpskerk ook open. Onze eigen organisten Jeanne Bouwmeester en GertJan Hol zullen die middagen opluisteren met orgelspel en tot onze verrassing zal onze burgermeester Arnoud Rodenburg vanaf drie uur achter het orgel plaatsnemen.

In de vitrine in het koor van de kerk zijn dit weekend enige oude bijbels te zien uit de kerken van ’t Woudt, Schipluiden en Maasland, waaronder de Statenbijbel van de schepenen van ’t Woudt uit 1774 en een Statenbijbel van de armmeesters (diaconie) van Schipluiden uit 1785. Ook aanwezig is het Schatboek met verklaringen van de Catechismus door Zacharias Ursinus uit 1642. Dominee Hambrouck heeft een exemplaar van dit boek in 1647 meegenomen naar Formosa. Bijzonder zijn een Psalmenboek uit 1774 en een Orgelboek uit 1786. De invoering van het Psalmenboek in een nieuwe berijming zorgde in Maassluis zelfs voor een oproer. Maarten ’t Hart wijdde er een historische roman aan. Heel lang was Bernarnus Smytegelt met zijn boek over de Heidelbergse Catechismus een belangrijke leermeester voor protestants Nederland. Er is een exemplaar te zien uit 1747. Ook na de kerkdienst op zondagmorgen kan deze fraaie boekenuitstalling bekeken worden.

Komende zaterdag 14 september is tevens de laatste keer voor dit jaar dat de Dorpskerk op zaterdag van 13.00-16.00 uur open is.
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 31 oktober
10.00 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest
17.00 uur        Pastor C. Stok, Taizé viering
 
Dorpskerk, woensdag 3 november
19.30 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest, Dankstond

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.