Koper poetsen


Aan iedereen die een paar uurtjes vrij heeft op dinsdag 24 november vragen we of u/jij zich even aan wilt melden bij Wil Ouwendijk tel. 0645990865. Want we gaan namelijk KOPER poetsen. Dit is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis waar u/jij echt een keer aan mee gedaan moet hebben!

De kroonluchters worden er de dag ervoor al afgehaald door handige mannen en op dinsdag willen we ze dus gaan poetsen. We doen het dit jaar zowel op de ochtend van 9.00 tot 11.00 als in de middag van 13.30 tot 15.30 zodat we ruim uit elkaar kunnen zitten. Graag voor 23 november even doorgeven, en natuurlijk zorgen we dat er iets lekkers is voor bij de koffie.
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 31 oktober
10.00 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest
17.00 uur        Pastor C. Stok, Taizé viering
 
Dorpskerk, woensdag 3 november
19.30 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest, Dankstond

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.