Koffie drinken vanaf 6 juni

Vanaf zondag 6 juni kunt U/jij na het bezoeken van de kerkdienst weer nablijven voor een kopje koffie of thee en voor de kinderen een glas limonade. Dit willen we zo wekelijks weer invoeren, de ene keer zal het buiten zijn en een andere keer binnen, dat laten we afhangen van de weersomstandigheden. Tijdens de mededelingen op de zondagochtend zelf wordt dat bekend gemaakt. Als het koffiedrinken binnen is, dan staat de luchtcirculatie aan in de grote zaal en is het de bedoeling dat men gaat zitten nadat men de koffie aan de bar heeft opgehaald en niet gaat rondlopen. Een tweede kopje koffie wordt dan ingeschonken door de koffie dame/heer. Als het koffie drinken buiten is, dan kan de koffie opgehaald worden aan een tafel die buiten staat en kunt u/jij zich over het kerkplein verdelen.
We hopen natuurlijk op veel mooi weer en lekkere koffie.
terug

Viering Dorpskerk

24 oktober 2021
10.00 uur
Ds. Erika Dibbets-van der Roest

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.