Kleding en warme sokkenactie Oekraïne krijgt vervolg...........

Mede door de gulle giften (ruim 2800 euro) zijn de ingezamelde spullen half januari in de Oekraïne aangekomen en verdeeld onder de mensen. Maar de nood blijft hoog!
Daarom kan er nog steeds schone en hele kleding gebracht worden bij Corrie Vijverberg, Otto van Zevenderstraat 25. Ook zomerkleding is nu welkom. Inmiddels is er opslag gevonden bij de familie van Schie, waar we heel blij mee zijn. Dat stelt ons in de gelegenheid de ingezamelde spullen van daar naar het centrale opslagpunt van de stichting Oekroe in Rijnsburg te brengen en kan het zo snel mogelijk richting Oekraïne vervoerd worden.
Er zijn spontaan brei-initiatieven ontstaan. Zowel in clubverband als thuis worden sjaals, mutsen, sokken, truitjes en dekens gebreid. Wilt u ook graag iets voor de mensen in de Oekraïne breien........dan kan dat! In de hal onder de tafel staan dozen waar u uw breiwerk in kan doen. Ook met bollen wol zijn wij heel blij. Wij zorgen dat van die wol gebreid gaat worden. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. Voor verdere informatie kunt u terecht bij:
Harry Arkesteijn           06 29027080
Carla van den Berg    06 44300124
Corrie Vijverberg         06 19924743
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 1 oktober 2023
10.00 uur  
Mevr. Ds. G.J. Stougie uit Pernis

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.