Kerkomroep

Afgelopen zondag 29 maart en de zondag daarvoor was het niet voor iedereen mogelijk de kerkdienst te volgen op het gebruikelijke tijdstip. Dit komt omdat veel meer mensen gebruik willen maken van kerkomroep als waar het systeem voor is ingericht. Het betekent voor U dat als het niet lukt U niets fout doet, maar het gaat gewoon even niet. Op beide zondagen was na 11.00 uur de dienst normaal te beluisteren. Voor alle gebruikers welke niet direct de dienst konden volgen, bestaat de mogelijkheid de dienst achteraf te beluisteren. Voor luisteraars van kerkomroep via de luisterkastjes ligt een instructie voor achteraf beluisteren meestal onder Uw ontvanger en kunt u deze gebruiken om het op die manier te proberen. Voor mensen welke het niet lukt via computer etc. de dienst te beluisteren, welke wel in het bezit zijn van een CD speler kan eventueel een CD gebrand worden welke u dan kan beluisteren. Indien er vragen zijn over het volgen van de diensten en hoe dit moet kunt u contact met mij opnemen, dan kijken we wat er mogelijk is.
Met vriendelijke groet,
Siem van Staalduijnen, s.staalduijnen@kabelfoon.nl
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 9 mei 2021
10.00 uur
Ds. D. Verboom uit Leiden
Orde van dienst, klik hier

Dorpskerk, 13 mei 2021
09.30 uur Hemelvaartsdag
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Orde van dienst, volgt nog

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Kerkbezoek tot maximaal 30 personen.

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.