Kerkklok luiden

Als u vrijdagavond om 19.45 uur de klok hoort luiden betekent dit dat de actie Kerkbalans is gestart. De klokken luiden op het moment dat de vrijwilligers hun stapeltjes enveloppen komen ophalen. Grote waardering hebben wij voor alle lopers die door weer en wind de enveloppen rondbrengen en later weer ophalen! 
 
terug

Viering Dorpskerk

24 oktober 2021
10.00 uur
Ds. Erika Dibbets-van der Roest

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.