Kerkbezoek Dorpskerk in juni 2020

Protocol:
 • Als u klachten hebt die wijzen op een Corona-besmetting, dan moet u vanzelfsprekend thuis in quarantaine blijven. Wij wijzen u er op dat u een medisch risico neemt als kerkbezoeker, we gaan er vanuit dat u hierover goed hebt nagedacht. Hoofdzaak is dat u de 1.50 meter afstand aanhoudt.
 • Om aan de eredienst deel te nemen moet u zich aanmelden bij Trudi Bouwmeester vóór zaterdagmiddag 12.00 uur via telefoon 06 13 54 69 44 of met mail trudischotel@outlook.com of met Whatsapp.  Zij verzamelt de aanmeldingen, u krijgt bericht dat u wel dan niet kunt deelnemen. Het maximale aantaL van 24 personen is snel  bereikt, bent u teveel dan wordt u op de lijst gezet voor de volgende zondag. Zonder aanmelding dus géén toegang.
 • Bezoekers zijn welkom vanaf 9.45 uur en komen binnen via de hoofddeur of via de deur aan de parkeer zijde binnen.
 • Er staan aanwijs/tekst borden bij de  deuren, volgens aanwijzingen van het  RIVM.
 • Kapstokken worden afgesloten , er is bij uw zitplaats voldoende  ruimte om de eventueel meegenomen jassen neer te leggen.
 • Bij het liedboekentafel  staat een persoon die aanwijzingen geeft  en die desinfectiegel verstrekt, u wordt dan door het linker looppad geleid naar de tweede aanwijzer die voorin begint met het aanwijzen van de zitplaatsen. Op de  banken ( om en om ) liggen kussens die de veilige zitplaatsen aangeven, de zitplaatsen langs het looppad blijven vrij .
 • Gezinsleden worden verzocht bij elkaar plaats te nemen .
 • De  geel zwarte  plakstrepen op de vloeren  geven de voorgeschreven afstand aan.
 • Mensen die tijdens de dienst  de zitplaats moeten verlaten  ( bijv. voor het lezen uit de Bijbel) dienen op de stoelen  plaats te nemen ( voor de banken ).
 • Jammer genoeg is zingen tijdens de eredienst niet toegestaan, wellicht kunt u meeneuriën.
 • Na de dienst verlaat u de  kerk als volgt, de zijdeur gaat open,  de aanwijzers wijzen  elke rij aan om naar rechts de  bank te verlaten en naar voren, via de zijdeur het gebouw te verlaten. Wilt u naar de parkeerplaats, ga dan naar voren en  ga voor langs  de banken/stoelen naar het linkerpad door de hal naar de parkeerplaats .
 • Er zal  niet worden rondgegaan met collectezakken, bij de uitgang staan twee schalen met aangegeven voor welk doel ( kerk of diaconie).
 • Na elke dienst zal er een schoonmaakbeurt  worden uitgevoerd , van de plaatsen waar  mogelijk hand-contact  is geweest .
 • Voorlopig  is gezamenlijk koffiedrinken  niet aan de orde , helaas.
Bewaar dit protocol, voor de komende maand is dit bindend.
Hartelijke groet, de Kerkenraad
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 31 oktober
10.00 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest
17.00 uur        Pastor C. Stok, Taizé viering
 
Dorpskerk, woensdag 3 november
19.30 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest, Dankstond

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.