Kerkbalans en corona

Ondanks de vele corona beperkingen waar we rekening mee moeten houden,  gaat de actie Kerkbalans toch weer starten in 2021.  Het thema voor dit nieuwe jaar is “GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN”   
De actie wordt gehouden van 16 tot 30 januari.
Veel vrijwilligers hebben al toegezegd om er weer voor te zorgen dat u/jij de envelop op tijd in de brievenbus krijgt.
In verband met corona gaan zij als volgt te werk :
Er wordt bij u aangebeld en zij vertellen u waar zij voor komen. Zij nemen ruim 1,5 meter afstand van de deur. De envelop wordt overhandigd door deze in uw brievenbus te doen of ergens neer te leggen waarna u hem kunt oppakken.
Bij het ophalen van de antwoordenvelop geldt dan het omgekeerde.  De bezorger zal dan een tas of doos voor uw deur neerzetten en aanbellen, daarna stapt hij/zij minstens 1,5 meter achteruit.  U kunt uw envelop dan in tas of doos stoppen.
Hoewel deze actie Kerkbalans landelijk is zijn alle bedragen bestemd voor onze eigen Protestantse Gemeente Schipluiden.  Met uw financiële steun helpt u onze gemeente in stand te houden.  We zijn vrijwel geheel afhankelijk van de bijdragen van onze leden en wij vragen u daarom ook dit jaar weer mee te doen aan de actie Kerkbalans.   
Uw financiële steun is van groot belang. Naast de instandhouding van de geloofsgemeenschap
helpt u ook mee met het in stand houden van ons historisch  kerkgebouw. De kerk is een plaats waar je samenkomt  om God te ontmoeten en een plaats waar iedereen welkom is.
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 31 oktober
10.00 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest
17.00 uur        Pastor C. Stok, Taizé viering
 
Dorpskerk, woensdag 3 november
19.30 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest, Dankstond

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.