Kerkbalans 2020

Aan het begin van een nieuw jaar is het gebruikelijk om de actie Kerkbalans te starten. In 2020 loopt de actie van 17 januari t/m 1 februari en het thema luidt: GEEF VOOR JE KERK. Wij hebben een belangrijke taak om door middel van de Actie Kerkbalans voldoende middelen in te zamelen voor het voortbestaan en vitaal houden van de Protestantse Gemeente te Schipluiden om ons te kunnen blijven verdiepen in de liefde van Jezus Christus en die ook uit te dragen. Kerkbalans is onze belangrijkste inkomstenbron, waaruit onder andere predikanten, ons historisch kerkgebouw, kosters, organisten, kerkdiensten, jeugdwerk en wijkactiviteiten worden betaald.
Wij doen een beroep op u om financieel uw steentje bij te dragen. De enveloppen met brief en antwoordstrook zullen door een aantal vrijwilligers bij u thuis worden bezorgd in de week van 17 t/m 25 januari. Wilt u/jij meehelpen als vrijwilliger dan kan dit doorgegeven worden aan Wim Koole koole46@outlook.com
 
terug

Viering Dorpskerk

24 oktober 2021
10.00 uur
Ds. Erika Dibbets-van der Roest

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.