Kerkbalans 2019

Dank u wel! We gaan er van uit dat de nog ontbrekende enveloppen zo spoedig mogelijk bezorgd worden op het adres van de medewerker(ster) die de brief bij u bracht. U kunt de antwoordenvelop ook in de brievenbus van de Dorpskerk, Dorpsstraat 3 doen of inleveren bij Trudi Schotel. Wilt u dat de envelop toch nog bij u wordt opgehaald? Neem dan even contact op met degene die de brief bij u bezorgde. 
Langs deze weg willen we alle vrijwilligers, die er voor gezorgd hebben dat de enveloppen werden weggebracht en later weer werden opgehaald, HARTELIJK DANK ZEGGEN!  Jullie waren weer een fantastisch team!  
Ook de mensen die het geheel hebben gecoördineerd en straks voor de verwerking zorgen: HARTELIJK DANK!

 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 31 oktober
10.00 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest
17.00 uur        Pastor C. Stok, Taizé viering
 
Dorpskerk, woensdag 3 november
19.30 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest, Dankstond

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.