Jeugdkerkenraad

Tot en met het startweekend kunnen jongeren tussen ongeveer 16 en 25 jaar zich aanmelden voor een eenmalige speciale kerkenraadsvergadering, die gehouden zal worden op woensdag 21 of 28 september (afhankelijk van de belangstelling). Speciaal met en voor jongeren, bedoeld om met elkaar te praten over de kerk van nu en in de toekomst. Aanmelden kan via één van de kerkenraadsleden of via dorpskerkschipluiden@gmail.com
 
terug

Viering Dorpskerk

Zondag 9 oktober 2022  
10.00 uur Dorpskerk  
Ds. B.W.J. de Ruyter, Maasland
 
Orde van dienst,
volgt nog
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.