Inloopochtend

Op maandag 11 oktober vanaf 10.00 uur is het Baken open voor wie onder het genot van een kopje koffie of thee het nieuws van de dag wil bespreken en benieuwd is of er vanuit een gelovige invalshoek iets over te zeggen valt. Lees de krant met de Bijbel in de hand, zou je kunnen zeggen. Het staat belangstellenden vrij om elk moment in te lopen en ook weer te vertrekken zo het uitkomt. Iets bijzonders gelezen of gehoord? Neem het mee en breng het ter sprake.
 
terug

Viering Dorpskerk

24 oktober 2021
10.00 uur
Ds. Erika Dibbets-van der Roest

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.