Het Groene Boekje

Het Groene Boekje 2022-2023 komt er weer aan. Als er wijzigingen moeten worden verwerkt, wilt u dit dan doorgeven aan Bep van der Spek, via email: jvdspek@kabelfoon.nl


 
terug

Viering Dorpskerk

zondag 14 augustus 2022
10.00 uur, Dorpskerk
Ds. Erika Dibbets-van der Roest
 
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.