Gratis boeken ter inspiratie en bemoediging

De Bijbel heeft mensen in alle tijden rust, vertrouwen, hoop, moed en houvast gegeven, ook in onzekere tijden. Daarom stelt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) een drietal uitgaven gratis ter beschikking nu het land getroffen wordt door het coronavirus. Te bestellen via: bijbelgenootschap.nl/juistnu
Speciaal voor de feestdagen stelt het Nederlands Bijbelgenootschap extra thuismateriaal ter beschikking voor Pasen, Hemelvaart en Pinksteren om samen met kinderen mee aan de slag te gaan. Het materiaal is afkomstig uit bestaand materiaal van het Nederlands Bijbelgenootschap, waaronder het bijbelmagazine ALEF, de Samenleesbijbel en de Samenleesbijbel 100 stappen. Het is gratis te downloaden op deze pagina: www.debijbel.nl/thuismateriaal
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 31 oktober
10.00 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest
17.00 uur        Pastor C. Stok, Taizé viering
 
Dorpskerk, woensdag 3 november
19.30 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest, Dankstond

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.