Gezinsdienst zondag 27 november a.s.

Zondag 27 november is er weer een gezinsdienst. Het is ook de eerste adventzondag. De tijd van advent is een tijd van wachten. We wachten op de komst van Jezus. Wachten is vaak lastig. Daarom is het thema van de gezinsdienst: Ik kan niet wachten! Het geduld van de kinderen wordt behoorlijk op de proef gesteld. Komen jullie ook? We kunnen niet wachten om je te zien! Om 10.00 uur in de Dorpskerk.

Klik hier voor de uitnodiging
 
terug

Viering Dorpskerk

Zondag 4 december 2022
10.00 uur Dorpskerk, 2e Advent
Ds. Erika Dibbets-van der Roest

Orde van dienst, klik hier
Adventslied, klik hier
 
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.