Genannuleerd - Gezinsdienst 22 maart

Op zondag 22 maart is er een gezinsdienst. Wij zijn al druk bezig met de voorbereidingen en willen in de gezinsdienst de muziekgroep uitbreiden met jong en oud. Heb je zin om een keer mee te zingen voor in de kerk geef je dan op bij mij, Ton van der Eijk 0653440348 toneijk@live.nl
Het zou gaaf zijn om met drie, misschien wel vier generaties, in het koor te staan. We willen graag met jong en oud meezingen met de muziek/zanggroep. Voel je vrij om mee te doen, zodat we samen één grote familie zijn. We oefenen woensdag 18 maart om 19.30 in Het Baken. 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 9 mei 2021
10.00 uur
Ds. D. Verboom uit Leiden
Orde van dienst, klik hier

Dorpskerk, 13 mei 2021
09.30 uur Hemelvaartsdag
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Orde van dienst, volgt nog

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Kerkbezoek tot maximaal 30 personen.

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.