Gemeenteavond Bidstond

Woensdag 13 maart is er bidstond voor gewas en arbeid.
Na de dienst zullen we in het Baken via Skype (beeld en geluid via internetverbinding) proberen contact te maken met Ron en Nelleke van Ketel, die op dat moment voor hun werk in Egypte zijn. Zij zijn door onze gemeente uitgezonden om diaconaal werk te verrichten in Israël en omgeving onder Joden, Arabieren, Moslims, Palestijnen en Christenen. Zij begeleiden en faciliteren de vrijwilligers die voor korte of langere tijd meehelpen in diverse projecten. Zie voor meer informatie de website nemnieuws.nl. Denk alvast na wat u aan hen wilt vragen of vertellen. Schrijf het op, neem het mee en kom luisteren wat we elkaar te vertellen hebben.
 
terug

Viering Dorpskerk

24 oktober 2021
10.00 uur
Ds. Erika Dibbets-van der Roest

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.