Gemeenteavond 3 november

Thema: De Statenbijbel
In het Baken vanaf ongeveer 20.30 uur
Woensdag 3 november na de dankstond (aanvang 19.30 uur) is iedereen welkom  om in het Baken te komen luisteren naar Nico Rasch uit Bussum, voorheen regisseur bij de EO. Hij laat ons een prachte film zien en geeft een uitleg over de Statenbijbel.
Een erg interessant onderwerp, want het is toch bijzonder dat de Staat een nieuwe bijbel wil, en dan nog wel vertaald uit de grondtekst! Waarom wilde de Staat een nieuwe bijbel? En dat de Staat zorgt voor de vertaling en daar al onze provincies bij betrekt, en alle kosten ervoor draagt. Daar was onze oudste stad Dordrecht bij betrokken maar ook Leiden, wat een beetje vergeten is. Maar waarom deed de “staat” Drenten niet mee?
Aan de vertaling is ook meegewerkt door Erasmus, die niet alles geloofde wat in de bijbel staat, maar hij was een specialist in de Griekse taal! De Statenbijbel is nog steeds een zeer goede vertaling vooral in de woordkeus. Er is genoeg interessants over te vertellen!
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 12 december
10.00 uur        Ds. Renske Oldeboom

Orde van dienst 


Lees de aangescherpte regels onder het kopje Covid 19. We zitten op 1,5 meter van elkaar met steeds een bank ertussen, zo is er ruimte voor maximaal 66 personen.

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.