Geloof belijden

Wie overweegt om geloofsbelijdenis te doen, daar meer over wil weten of daar vragen over heeft, die kan contact opnemen met ds. Dibbets (e-mail: predikant@protestantschipluiden.nl of WhatsApp 06-219 768 75). Praat er ook eens met anderen over en nodig hen uit om hetzelfde te doen. Wie weet kan er een groepje gevormd worden, maar ook met twee of drie kunnen we binnenkort starten. Streefdatum om te beginnen: woensdagavond 25 januari 2023 of op een onderling nader te bepalen moment.
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 11 juni 2023 
10.00 uur  
Ds. G. van Velzen uit De Lier
Orde van dienst, volgt nog
 
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.