Geloof belijden

Wie overweegt om geloofsbelijdenis te doen, daar meer over wil weten of daar vragen over heeft, die kan contact opnemen met ds. Dibbets (e-mail: predikant@protestantschipluiden.nl of WhatsApp 06-219 768 75). Praat er ook eens met anderen over en nodig hen uit om hetzelfde te doen. Wie weet kan er een groepje gevormd worden, maar ook met twee of drie kunnen we binnenkort starten. Streefdatum om te beginnen: woensdagavond 25 januari 2023 of op een onderling nader te bepalen moment.
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 29 januari
10.00 uur       
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Jeugddienst, orde van dienst klik hier

 
17.00 uur       
Ds. J. van den Berg-Meelis uit Leiden
Taizé viering

Orde van dienst, volgt nog

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.