Geloof belijden

Meld je dan aan bij ds. Dibbets (06-21976875) voor belijdenis catechisatie. Dat is een cursus over geloof. Ook als je nog niet helemaal zeker bent, maar er wel serieus over na wilt denken, kun je je aanmelden. Het verplicht je tot niets. Samen zullen we de vragen verkennen en indien gewenst voorbereiden op het doen van geloofsbelijdenis. De bijeenkomsten worden in overleg gepland.
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 29 januari
10.00 uur       
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Jeugddienst, orde van dienst klik hier

 
17.00 uur       
Ds. J. van den Berg-Meelis uit Leiden
Taizé viering

Orde van dienst, volgt nog

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.