Gaat de kerk weer open?

Het zal compleet anders zijn dan wat we gewend waren. Het aantal zitplaatsen op anderhalve meter onderlinge afstand is gering. Er kan dus maar een klein gedeelte van de gemeente samenkomen. Samenzang is er niet bij, want het brengt mogelijk besmettingsrisico met zich mee.
Uit volle borst of met gepaste emotie meezingen gaat niet. Zelf je vaste plek kiezen om te gaan zitten zal niet zomaar mogelijk zijn. Samen aan tafel zitten om het heilig avondmaal te vieren is niet verantwoord. Zoveel dingen die zo vertrouwd waren en waar we al of niet aan gehecht waren, soms met mooie geloofsargumenten onderbouwd of met bijbelteksten en diepe gevoelens, de beleving daarvan zal voorlopig anders zijn. Anders hoeft niet te betekenen dat het minder zal zijn. Het zal ons (hoop ik) meer bewust maken van wat het eigenlijk betekent wat we in de kerk gewend zijn te doen, waarom we samen komen, samen zingen, de sacramenten, de zegen en zelfs de collecte. Laten we niet teveel stilstaan bij wat er (tijdelijk) niet meer kan, maar laten we van de mogelijkheden gebruik maken om er iets goeds mee te doen. Er wordt nagedacht door de kerkenraad of en hoe we weer met een aantal mensen in de kerk gaan samenkomen. Daar wordt een protocol voor opgesteld om de maatregelen en gedragsregels duidelijk te maken. Houd de website en de zondagsbrief in de gaten voor het laatste nieuws. Ondertussen hoop en bid ik, dat de band waarmee we door de Geest verbonden zijn met Christus en met elkaar ons vasthoudt en dat we ons te allen tijde veilig omringd mogen weten door Gods liefde.
ds. E. Dibbets-van der Roest
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 31 oktober
10.00 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest
17.00 uur        Pastor C. Stok, Taizé viering
 
Dorpskerk, woensdag 3 november
19.30 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest, Dankstond

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.