Fluitconcert Berdine Stenberg

Concertante vertelling, fluitconcert m.m.v. Berdien Stenberg
Zondagmiddag 3 februari om 15.00 uur in de Dorpskerk van Schipluiden. Een bijzondere muzikale middag, waarin Berdien Stenberg op fluit, Rie Tanaka op vleugel en twee leerlingen van Berdien op fluit ons zullen trakteren op mooie muziek van onder andere Fauré, Chopin, Bach en ook het bekende Rondo Russo zal niet ontbreken. Berdien zal daarbij iets van haar eigen leven vertellen. Ds. Dibbets zal het programma tot een geheel maken. De kerk is open vanaf 14.30 uur. Toegang is vrij, maar een gulle gift na afloop wordt zeer gewaardeerd. Naderhand is er tegen betaling wat te drinken in het Baken.
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 31 oktober
10.00 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest
17.00 uur        Pastor C. Stok, Taizé viering
 
Dorpskerk, woensdag 3 november
19.30 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest, Dankstond

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.